09 september 2021

Common Affairs publiceert onderzoek over de veranderende woningbouwopgave in Nederland


De veranderende woningbouwopgave en de vraag 'waar kan ik wonen?' houdt de gemoederen in Nederland flink bezig. Naast dat we momenteel een groot aantal woonprojecten in ontwerp en uitvoering hebben, willen wij niet afwachten. In drie sessies zijn we op zoek gegaan naar inspirerende en realistische oplossingen voor de uitdagingen en thema's binnen de veranderende woningbouwopgave. 


Een woning voor iedereen

We nodigden een groep ontwerpers met verschillende culturele achtergronden uit voor een workshop om erachter te komen wat zij echt belangrijk vinden in hun woning. We hebben met elkaar gediscussieerd en ontworpen om zo een woningtypologie te bedenken die aansluit bij bewoners met zoveel mogelijk verschillende behoeftes en gewoonten.


De betaalbare woning

We startten ons onderzoek omdat we getriggerd werden door het grote tekort aan woningen in Nederland. Hoe kunnen we deze bouwen met steeds hogere bouwprijzen? Voor corporaties is het een uitdaging om de sociale voorraad uit te breiden. De door de de markt gebouwde woningen voor het middensegment in de Randstad zijn nog maar 40m2. Samen met 9 slimme bouwers zijn we op zoek gegaan naar oplossingen om (weer) betaalbare woningen te realiseren. 


De leefbare wijk
Naast het prangende woningtekort komen er steeds meer kritische stemmen over de manier waarop de woonomgeving wordt vormgegeven. De inpassing van het gebouw in de wijk en de inrichting ervan worden steeds belangrijker. Ook corona heeft de problemen in wijken zichtbaarder gemaakt. Common Affairs ging in gesprek met experts van corporaties, gebieds- en projectontwikkelaars en de Gemeente Amsterdam om gezamenlijk met hen antwoorden te vinden op de vraag hoe gebieden leefbaarder kunnen worden. 


Het resultaat is een inhoudelijke publicatie over de actuele vraagstukken in de woningbouwopgave.