lege array

08 oktober 2020

Alphen aan den Rijn krijgt weer een krachtige Aarhof

Persbericht

8 oktober 2020


De Aarhof krijgt een volledig nieuwe uitstraling met een functie die aansluit bij de wensen van vandaag. De modernisering van het winkelcentrum en de toevoeging van circa 300 woningen zijn de basis voor een goede stedenbouwkundige inpassing en economische haalbaarheid. Door het uitvoeren van deze plannen krijgt de Aarhof weer de positie in de binnenstad die het verdient.

Toevoeging van functies

SB Real Estate BV is sinds augustus 2019 de nieuwe eigenaar van De Aarhof. SB Real Estate is een samenwerking tussen Heino Vink, Marcel Kokkeel en HAL Investments. De nieuwe eigenaar heeft de ambitie om het complex sterk te moderniseren, te verduurzamen en woningen toe te voegen. Hierdoor krijgt De Aarhof weer een centrale positie in het hart van Alphen.

“Op de beste plek in de stad is De Aarhof verworden tot een dissonant in haar omgeving. Wij willen de Aarhof een nieuwe toekomst geven door het toevoegen van andere functies dan winkelen met volop ruimte voor wonen. En dat met een architectuur en sfeer die aansluit bij de prachtige omgeving. Daarmee verandert de Aarhof van winkelcentrum naar mensencentrum”, aldus SB.

lege array

Het ontwerp

In nauwe samenwerking met de gemeente Alphen aan den Rijn en Common Affairs, het bureau van Jos van Eldonk, is sinds de aankoop intensief ambtelijk en bestuurlijk contact geweest. Dit heeft geleid tot een aansprekend schetsontwerp.

“Het ontwerp laat zien dat het mogelijk is om De Aarhof te transformeren tot een aantrekkelijk centrumgebied waarin ruimte is voor winkels, dienstverlening, wonen en parkeren. Het plaatsen van woningen aan de randen van De Aarhof zorgt voor een sterke uitstraling van het centrum en een goede aansluiting op de omliggende bebouwing aan de Lage Zijde. Twee woontorens dragen bij aan de nieuwe functie en identiteit van De Aarhof en markeren het centrum van Alphen”, aldus wethouder Gerard van As.

lege array

Ingrepen

De structuur van het winkelcentrum wordt gemoderniseerd met heldere looplijnen, nieuwe lichtstraten en een centraal plein in het hart van De Aarhof met ruimte voor een extra ‘trekker’. Door de centrale ligging en goede bereikbaarheid voor auto, fiets en voetgangers zal de vernieuwde Aarhof functioneren als bronpunt voor bezoekers aan het centrum van Alphen.

De mix van detailhandel, dienstverlening, horeca en wonen draagt bij aan een prettig stedelijk milieu waarbij zowel overdag als ’s avonds mensen in het gebied aanwezig zijn. Door een levendig programma in de plint van het gebouw en het afsluiten van de expeditiehoven verbetert de sociale veiligheid van het gebied.

Het dek op de winkels behoudt de functie als parkeerdek en wordt verder uitgebreid met een extra parkeerdek boven het huidige expeditiehof. Samen met de nieuwe garage boven de bibliotheek is dit straks de belangrijkste openbare parkeervoorziening in het gebied Lage Zijde. Er worden rolpaden toegevoegd om de bereikbaarheid van en naar het parkeerdek te verbeteren voor de bezoekers aan De Aarhof. De kwaliteit en de inrichting van het bestaande parkeerdek wordt verbeterd naar moderne en duurzame maatstaven, inclusief vergroening en verlichting.

De initiatiefnemers gaan ervan uit dat in Q2 2022 kan worden gestart met de bouw. De opening is gepland eind 2024.