08 april 2024

Citymaker Kaartenbak nu nog completer


De Citymaker Kaartenbak heeft een update gekregen en staat nu online. Naast dat er nu 300 referentiebuurten door heel Nederland te vinden zijn, is er meer ruimtelijke en sociale data samengebracht. Ook is het zoeken naar de juiste referentiebuurt en onderling vergelijken nog gemakkelijker geworden.

De Citymaker Kaartenbak is een bron van informatie voor iedereen die actief is in stedelijke ontwikkeling, gebiedsontwikkeling, stedenbouw en het onderwijs. De database is vrij toegankelijk te gebruiken. De Kaartenbak wordt voortdurend aangevuld, suggesties voor nieuwe buurten of functies kunnen gemaild worden naar info@citymaker.nl


Wat is er nieuw? 

  • Uitgebreid aanbod referentiebuurten: het aanbod is uitgebreid, waardoor je nu toegang hebt tot een nog breder scala aan buurten voor je analyses.
  • Verbeterde interface: het zoeken naar jouw referentiebuurt gaat nog sneller en je kunt buurten gemakkelijker met elkaar vergelijken.
  • Meer data: er is nu nog meer handige data te vinden, waaronder gedetailleerde metingen zoals FSI, GSI, OSR, MXI, en aanvullende inzichten over percentages groen, water, verharding, openbare ruimte en uitgeefbaar terrein per buurt.
  • Visualisatie met 3D-functiekaarten: het is nu mogelijk om in één oogopslag de structuur en samenstelling van buurten te visualiseren.
  • Inzicht in sociale opbouw van een buurt: er is meer informatie toegevoegd over bewoners, de leefbaarheid, verdeling huur en koopwoningen en autogebruik wat meer inzicht biedt in de sociale opbouw.
  • Visualisatie met 3D-functiekaarten: het is nu mogelijk om in één oogopslag de structuur en samenstelling van buurten te visualiseren.

Naar Citymaker Kaartenbak


Citymaker; snel compleet inzicht bij gebiedsontwikkeling

De Kaartenbak is onderdeel van Citymaker, een handige rekentool voor gebiedsontwikkeling vanuit het principe ‘Eerst rekenen, dan tekenen’. Citymaker is ontwikkeld als handige communicatietool om complexe verdichtingsopgaven te versimpelen en efficiënter te werken. Veel partijen vinden het moeilijk om te bepalen waar te beginnen en zijn terughoudend vanwege de hoge kosten van onderzoeks- en ontwerptrajecten.

Met Citymaker worden snel en eenvoudig de potentie van locaties onderzocht en in kaart gebracht. De aanpak richt zich niet alleen op het toevoegen van woningen, maar biedt ook inzicht in het type woningen en de verschillende doelgroepen. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan essentiële thema's zoals duurzaamheid, energietransitie, mobiliteit, openbare ruimte en voorzieningen. Citymaker maakt het mogelijk om toekomstbestendige, gemengde en prettig leefbaar gebieden te creëren, zonder dat uitgebreid en kostbaar onderzoek en planning vereist zijn. 

Naar Citymaker