06 oktober 2022

Common Affairs spreekt op symposium 'Samen bouwen aan een groene toekomst'


Naast een interview zijn we uitgenodigd als spreker op het symposium 'Samen bouwen aan een groene toekomst' dat Vogelbescherming Nederland samen met de Zoogdiervereniging organiseert op 13 oktober in Tilburg. 


“Dat het rijtjeshuis van de toekomst biobased is, dat is een no-brainer. Maar hoe zorg je ervoor dat de woning ook echt natuurinclusief is en bijdraagt aan het levensgeluk van de bewoners; dat is een veel interessantere vraag.” Tijdens het symposium illustreert Berend Hoffmann aan de hand van ons Natuurhuis, hoe we dat het beste kunnen doen.


Over het symposium

De afgelopen jaren hebben de vijf grote Brabantse gemeenten samen met Vogelbescherming Nederland en de Zoogdiervereniging opgeroepen om te investeren in een gezonde leefomgeving en in te zetten op natuurinclusief bouwen en -inrichten. Tijdens deze bijeenkomst (ook te volgen via livestream) blikken we terug op wat er de afgelopen jaren allemaal aan 'groene kwaliteit' is gewonnen, maar kijken we vooral vooruit naar hoe de natuurinclusieve toekomst eruit zal gaan zien.

Er zijn momenteel volop ontwikkelingen gaande. Wat kunnen we daarvan verwachten en hoe interpreteren verschillende partijen uit beleid, vastgoed, bouw, ontwerp en inrichting die ontwikkelingen in hun toekomstvisie?

Sluit aan en laat je inspireren!

Het programma omvat actuele onderwerpen die in elke gemeente en landelijk spelen. We starten de middag met enkele plenaire presentaties en vervolgen met een actief onderdeel naar keuze, waarbij je o.a. kunt deelnemen aan een natuurinclusieve wandeling in de Tilburgse Spoorzone of unieke thematentoonstellingen kunt bekijken.


Lees het interview met Berend Hoffmann


Bekijk hier het programma en meld je aan!Natuurhuis is ontwikkeld i.s.m.
IVN, Instituut voor natuureducatie
IGG Bouweconomie
IMd Raadgevende Ingenieurs
Techniplan Adviseurs
Stichting W/E adviseurs duurzaam bouwen
Timbeco Woodhouse
NPSP en
CenterofExpertiseBiobasedEconomy (CoE BBE)